Josep Planelles
Full professor and main scientist
e-mail: josep.planelles AT uji.es
phone: +34 964 72 80 90
short CV
personal website (catalan)

Fernando Rajadell
Professor
e-mail: rajadell AT uji.es
phone: +34 964 72 80 89
short CV
Juan Ignacio Climente
Associate Professor
e-mail: climente AT uji.es
phone: +34 964 72 80 92
short CV

Jose Luis Movilla
Research Assistant
e-mail: movilla AT uji.es
phone: +34 964 72 80 91
short CV

Carlos Segarra
Ph.D. student
e-mail: csegarra AT uji.es
phone: +34 964 72 80 75
short CV

Miquel Royo
Currently postdoc at ICMAB Barcelona.
e-mail: mroyo AT uji.es
phone: +34 964 72 80 75
short CV

Ana Ballester
Currently postdoc at University of Liege
e-mail: ana.ballester AT uji.es
phone: +34 964 72 80 75
short CV

Grup de Química Quàntica. Dpt. Química Física i Analítica. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
Universitat Jaume I. Avda Sos Baynat s/n12080 Castelló Spain